Thứ Năm, 19/05/2022

Dấu Katakana

khắc dấu du học Nhật Bản
IMG_20150603_181107
Dấu đi Nhật Bản
.
.
.
.