Thứ Ba, 03/10/2023

tu-lam-con-dau-chi-bang-mot-cuc-gom-tay-1

Tự làm con dấu chỉ bằng một cục gôm (tẩy)

Tự làm con dấu chỉ bằng một cục gôm (tẩy)

tu-lam-con-dau-chi-bang-mot-cuc-gom-tay-2
tu-lam-con-dau-chi-bang-mot-cuc-gom-tay-6
.
.
.
.