Thứ Tư, 06/12/2023

tu-lam-con-dau-chi-bang-mot-cuc-gom-tay-4

Tự làm con dấu chỉ bằng một cục gôm (tẩy)

Tự làm con dấu chỉ bằng một cục gôm (tẩy)

tu-lam-con-dau-chi-bang-mot-cuc-gom-tay-5
tu-lam-con-dau-chi-bang-mot-cuc-gom-tay-3
.
.
.
.