Thứ Tư, 27/01/2021

Dau-ho-chieu-quan-dao-cayman

Dấu hộc hiếu Nam Cực

Dấu hộ chiếu Quần đảo Cayman

Dấu hộ chiếu Điểm cực Nam